De Bolle vzw

De Bolle is een voorziening Bijzondere Jeugdzorg waar maximum 15 jongens tussen 12 en 18 jaar, die omwille van de problematische leefsituatie waarin ze verkeren niet thuis kunnen wonen, kunnen opgevangen en begeleid worden.

Jongeren kunnen hierbij enkel doorverwezen worden door het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of de Jeugdrechtbank.